ในปี 2022 ประเทศไทยยังติดอันดับเมืองที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณหรือไม่
Retirement Visa Thailand

ชีวิตหลังเกษียณ เป็นช่วงชีวิตที่หลายคนไม่ได้ทำงานและไม่มีรายได้เข้ามา ทำให้ส่วนหนึ่งความต้องการในการใช้ชีวิตหลังเกษียณของใครหลายคนต้องการที่จะอยู่ในที่ที่ค่าครองชีพต่ำ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในช่วงวัยนี้ และไทยเองก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ทำให้ประเทศไทยอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ และวีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติจึงเป็นข้อมูลที่ใครหลายคนต้องการ

ประเทศไทยติดอันดับที่เท่าไรในปี 2022?

สำหรับข้อมูลประเทศติดอันดับน่าใช้ชีวิตหลังเกษียณในปี 2022 ประเทศไทยนั้นติดอันดับที่ 11 (International Living : The World’s Best Places to Retire in 2022) อาจจะหลุด Top 10 แต่ก็ยังคงอยู่ใน Top 20 อยู่ ที่สำคัญประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1 ในเอเชียอีกด้วยสำหรับประเทศที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณ ถ้าหากชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลังเกษียณ ก็จะต้องทำ
วีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติ /NON-O Retirement Visa ซึ่งชาวต่างชาติที่จะทำวีซ่านี้ ก็จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของวีซ่า

ข้อมูลเบื้องต้นวีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติ

วีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติ เพื่อพำนักในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยจะต้องแสดงหลักฐานการเงินซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของวีซ่า ทั้งยังต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อชาวต่างชาติมีวีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติแล้ว ก็จะสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) และสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยได้ โดยเงื่อนไขในการทำวีซ่าหลักๆ ก็คือจะต้องเป็นชาวต่างชาติที่มีอายุถึงเกณฑ์และมีเงินเก็บเพียงพอนั่นเอง

คุณสมบัติผู้สมัครวีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติ

 • เป็นชาวต่างชาติอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • มีเงินในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือมีเงินเกษียณอายุเดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท โดยเงินที่ได้รวมกัน 12 เดือนต้องไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
 • ต้องมีที่อยู่อาศัยในประเทศไทย (ต้องเดินทางเข้าประเทศไทยมาก่อนแล้วอาศัยอยู่ 60 วัน ระหว่างนั้นหาที่อยู่ในไทยและจะสามารถสมัครวีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติได้)

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติ

 1. ยื่นขอวีซ่า Non-Immigrant OA นอกประเทศไทย ซึ่งวีซ่านี้จะทำให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยและอาศัยอยู่ในไทยได้ 90 วัน
 2. อาศัยอยู่ในไทยประมาณ 60 วัน จะสามารถยื่นคำขอวีซ่าเกษียณอายุได้ หรือยื่นก่อนวีซ่าหมด 15 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครวีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติ

 1. หนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่าย
 3. แบบฟอร์ม ตม.6, ตม.7 และ ตม.30
 4. หลักฐานทางการเงิน (สมุดบัญชีธนาคารหรือหนังสือรับรองการเงิน) ที่แสดงถึง
 5. เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำของไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท โดยต้องเปิดบัญชีล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนยื่นสมัครวีซ่า หรือ
 6. เงินเกษียณอายุเดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท โดยเงินที่ได้ 12 เดือนรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือ
 7. มีทั้งบัญชีเงินฝากและเงินบำนาญรวมกันทั้งปี ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
 1. เอกสารอ้างอิงที่พักอาศัยในไทย เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น
 2. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองความประพฤติ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

ข้อควรรู้การถือครองวีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติ

 • ผู้ที่ถือวีซ่าเกษียณอายุ ชาวต่างชาติ ไม่สามารถทำงานในไทยได้
 • ผู้ที่ถือวีซ่าเกษียณอายุ ชาวต่างชาติต้องรายงานตัวทุก 90 วัน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน สามารถรายงานตัวล่วงหน้าได้ 14 วัน หรือล่าช้าไม่เกิน 7 วัน หากรายงานตัวล่าช้าเกิน 90 วัน ต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาท

ทำไมประเทศไทยถึงติดอันดับเมืองน่าอยู่หลังเกษียณ?

เหตุผลหลักๆ ที่ประเทศไทยติดอันดับเมืองน่าอยู่ก็คือ “ค่าครองชีพที่ต่ำ” โดยคะแนนค่าครองชีพของประเทศไทยนั้นสูงถึง 90 คะแนน นอกจากนั้นเมืองไทยยังน่าอยู่เพราะผู้คนที่เป็นมิตรอีกต่างหาก ทำให้ชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางไปใช้ชีวิตหลังเกษียณส่วนหนึ่ง มีจุดหมายคือประเทศไทยนั่นเอง และวีซ่าเกษียณ ชาวต่างชาติ ก็กลายเป็นที่ต้องการในระดับหนึ่ง ขณะที่คะแนนด้านความสะดวกของวีซ่าของประเทศไทยนั้นก็สูงถึง 82 คะแนนอีกด้วย

Top 20 ประเทศน่าอยู่หลังเกษียณ

สำหรับ Top 20 ประเทศน่าอยู่หลังเกษียณ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ https://internationalliving.com/ ตามผลสำรวจ The World’s Best Places to Retire in 2022 เป็นดังนี้

 • อันดับ 1 – ปานามา
 • อันดับ 2 – คอสตาริกา
 • อันดับ 3 – แม็กซิโก
 • อันดับ 4 – โปรตุเกส
 • อันดับ 5 – อีกัวดอ
 • อันดับ 6 – คอลัมเบีย
 • อันดับ 7 – ฝรั่งเศส
 • อันดับ 8 – มอลตา
 • อันดับ 9 – สเปน
 • อันดับ 10 – อุรุกวัย
 • อันดับ 11 – ไทย
 • อันดับ 12 – ไอร์แลนด์
 • อันดับ 13 – เปรู
 • อันดับ 14 – คอมโบเดีย
 • อันดับ 15 – มาเลเซีย
 • อันดับ 16 – บาหลี
 • อันดับ 17 – ศรีลังกา
 • อันดับ 18 – เวียดนาม
 • อันดับ 19 – อิตาลี
 • อันดับ 20 – เบลีซ

สำหรับการจัดอันดับประเทศน่าอยู่หลังเกษียณ นั้นมีหลักเกณฑ์สำคัญๆ ได้แก่ ค่าครองชีพ, อาหาร, ค่ารักษาพยาบาล, ความสะดวกของวีซ่า, อากาศ, ประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น โดย 20 ประเทศเหล่านี้ได้คะแนนเฉลี่ยรวมของแต่ละเกณฑ์มากที่สุด

ประเทศไทยยังคงติดอันดับเมืองที่น่าใช้ชีวิตหลังเกษียณในอันดับที่ 11 ทำให้วีซ่าเกษียณ เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติส่วนหนึ่งต้องการ ซึ่งการขอวีซ่าก็ไม่ได้ยากมากนัก เพียงแต่ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่ข้อ ที่สำคัญจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ไทย ก็จะได้วีซ่าเกษียณที่ต้องการในที่สุด

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

บทความอื่นที่คุณอาจสนใจ